[button url=”/?page_id=2793″ class=”button” size=”small” color=”sky-blue” target=”_self” lightbox_content=”” lightbox_description=””] 4 ימים[/button][button url=”/?page_id=2803″ size=”small” color=”sky-blue” target=”_self” lightbox_content=”” lightbox_description=””] 5 ימים[/button][button url=”/?page_id=2808″ size=”small” color=”sky-blue” target=”_self” lightbox_content=”” lightbox_description=””] 7 ימים[/button]

החוף הליקיאני זכה לשמו בזכות הערים הליקיאניות הרובות השוכנות לאורך חופיו. רצועת החוף בין מרמריס ובין גוצ’ק ופתיה מהווה את החלק המערבי של החוף הליקיאני כולו (ליקיה של הזמנים הקדומים) שממשיך ומשתרע מזרחה לעבר אנטליה. האזור שמכסה את פתיה, קאס ואנטליה ידוע בשם החוף הליקיאני המזרחי.

החוף הליקיאני כולו עשיר בשטחים הרריים אדירים המגיעים לרום של מעל 3 קילומטרים בפסגות אקדג וביי דג. את המקור לאווירה הפראית והנידחת של אזור זה ניתן במידה ורבה לשייך לתנאים גיאוגרפיים קשים אלו. עד לא מזמן אמצעי התחבורה המעשי היחיד באזור זה היה דרך הים: רק בשנות השבעים החלו בעבודות סלילת כביש החוף באזור זה שעובר דרך ההרים ושהחליף את הדרכים בלתי סלולות שהתקיימו עד אז.

ההיסטוריה של ליקיה

על פי הורדוס, תושבי ליקיה מקורם בכרתים, אולם אין בנמצא כל עדויות ארכיאולוגיות או היסטוריות אחרות שיעידו על קשר כלשהן בין שני האזורים הללו. למעשה, מקורות מצריים (כ-1300 לפנה”ס) מציינים עם ששמו לוקה (Lukka) שחי לאורך חופים אלו ושהיווה יריב לפרעה. מקורות אלו מחזקים את הראייה לפיה עם זה הוא מקורו באסיה הקטנה.

בחברה הליקיאנית נשים זוכות לכבוד רב. הורדוס אף מספר כי כאשר איש ליקיה נשאל לאיזו משפחה הוא משתייך, יציין הנ”ל את משפחת אימו. יותר מכך, ילדיה של אזרחית ליקיה היו בני חורין גם כאשר אביהם היה עבד!

yacht

שיט לחופי רודוס, מרמריס, גצ’וק ופתיה

הן חלקו המערבי והן חלקו המזרחי של חוף ליקיה הם אזורים פראיים וקשים שנופם הוא אולי נוף ההרים, הצוקים והגאיות המרשים ביותר לאורך החוף התורכי כולו. אכן, חופים אלו פחות ידידותיים מחופי קריה ואיון – ובעבר אף הרתיעו יורדי ים קדומים – אך הנופים הקסומים מפצים על כך, כמו גם המפרצים הרבים המציעים מעגנים יפהפיים וירוקים.עיין מפה

Leave a Reply

VSRP: No data available